แผนกเด็ก และแผนกฉุกเฉิน
พร้อมให้บริการ
24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร พร้อมให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นการ ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกัน นำทีมดูแลโดยกุมารแพทย์ และคุณหมอเฉพาะทางฉุกเฉิน ดูแล 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์และสหวิชาชีพหลากหลายสาขา 

"เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกคนต้องผสานใจเข้าด้วยกัน"

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนครยืนหยัดและตั้งใจที่จะดูแลชาวสกลนคร ทั้งในด้านสาธารณสุขที่ดี  เศรษฐกิจในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด อาทิ การจ้างบุคคลากรในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรจากในจังหวัดและอื่น ๆ แต่โรงพยาบาลจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน หากขาดการสนับสนุนที่ดีของพี่น้องชาวสกลและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และให้ทางโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดสกลนคร 

บริการของเรา

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ คลอดเหมาจ่าย เริ่มต้น 29,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ เอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis/Golfer Elbow)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ นิ้วล็อก (Trigger finger)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ รองช้ำ (Plantar fasciitis)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ หมู่เฮาชาว office

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับอายุ 9-14 ปี)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ผ้าตัดมดลูกและปากมดลูก ออกทางหน้าท้อง

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ ( Sleep Test )

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ฝังยาคุมกำเนิด (สามารถคุมกำเนิดได้ 3 ปี)

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ( Ultrasound 4D )

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ฝังยาคุมกำเนิด / ถอดยาคุมกำเนิด

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ทุกเพศ ทุกวัย

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง(LC) 3 วัน 2 คืน 89000.-

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ สำหรับนิสิต/นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ กายภาพบำบัดผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ คัดกรองมะเร็งปอด Low – Dose CT Scan

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่ง-ก่อนมีลูก แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพคุ๋รัก ก่อนแต่งงาน checkup 2566

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

อ่านเพิ่มเติม →
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจภูมิแพ้ สำหรับเด็ก 27 รายการ ราคา 3,200 บาท

อ่านเพิ่มเติม →

โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาล พริ้นซ์สกลนคร
เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง แห่งแรกของจังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 13 จังหวัดที่ 11 ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ อันได้แก่ อายุกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุ พร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566 พบกันเร็ว ๆ นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์แห่งที่ 13 และเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 3 ด้วยจุดเด่นของการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายทำให้มีประสิทธิภาพด้านการรักษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของชาวสกลนคร
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 59 เตียง ที่ครอบคลุมบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรในระดับ ทุติยภูมิ
ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรที่เข็มแข็งในจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนครได้รับการสนับสนุนที่ดี ทั้งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย และจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียง

เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

แพ็กเกจ

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

ครอบครัวพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ยินดีต้อนรับ

“ ผ ส า น คนสู่บ้านเกิด” หนึ่งในโครงการ ผ ส า น เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์มุ่งมั่นขยายโรงพยาบาลในเมืองรอง
เพื่อยกระดับสาธารณะสุขของไทยให้คนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการที่ดีได้ทัดเทียมกับจังหวัดในเมืองหลัก
แต่สิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้คือบุคลากรที่พร้อมจะกลับมาดูแลครอบครัวควบคู่ไปกับพัฒนาบ้านเกิด
ขอเพียงคุณมีจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างจะสร้างสรรค์สังคมของผู้ให้ 
มาร่วมงานกับเรา ครอบครัวพริ้นซ์ ยินดีต้อนรับทุกคน