ไม่ต้องห่วง
ให้เราช่วยดูแล

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ
คน ชุมชน และสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาล พริ้นซ์สกลนคร
เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง แห่งแรกของจังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 13 จังหวัดที่ 11 ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ อันได้แก่ อายุกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566พบกันเร็ว ๆ นี้

PRINC SAKON NAKHON
UNDER CONSTRUCTION

บริการของเรา

โปรโมชั่น

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

แพ็กเกจ

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาล พริ้นซ์สกลนคร
เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง แห่งแรกของจังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 13 จังหวัดที่ 11 ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ อันได้แก่ อายุกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566พบกันเร็ว ๆ นี้

เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
และขยายเวลาเปิดแผนกผู้ป่วยนอก (คลินิกอายุกรรม) ถึง 2 ทุ่ม

ร่วมงานกับเรา

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
ต้องการมีส่วนร่วมเป็นแรงพลักดันในการช่วยพัฒนาชุมชน
โดยเปิดรับสมัครงานให้ผู้ที่สนใจได้สมัครงานและได้กลับไปทำงานที่ถิ่นบ้านเกิด