โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

Welcome to PRINC Hospital SAKON NAHKHON

บริการของเรา

กุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยคุณหมอเฉพาะทาง พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงอายุ
(วัคซีนตามอายุ) นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ ยังมีการให้บริการ พื้นที่จินตนาการที่จะเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ของน้อง ๆ ที่คลินิกเด็ก