พิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย ณ ลานบริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2566

นที่ 12-13 มีนาคม 2566 โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คณะทีมผู้บริหาร คณะแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระพรหม ศาลตายายขึ้น ณ ลานด้านหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปกปักคุ้มครองแก่หมู่เฮาชาวพริ้นซ์ ผู้รับบริการ ผู้ป่วย ญาติพี่น้อง
ซึ่ง พ่อแม่พี่น้องชาวสกลนคร สามารถแวะสักการะกราบไหว้ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าของและครอบครัวได้ตลอดเวลา

Share Post: