แผนก:จักษุวิทยา

เฉพาะทาง: จักษุวิทยา สาขา ต่อหิน

นพ.วุฒิพงษ์ แก้วนามไชย

เลขใบอนุญาต : ว.42730
ประวัติการศึกษาและวุฒิบัตร

 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
14:00-17:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

ทำนัด : นพ.วุฒิพงษ์ แก้วนามไชย