แผนก:ผู้ป่วยนอก

เฉพาะทาง: เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.นิพิฐ ชวลิตธิติกร

เลขใบอนุญาต : ว.65660
ประวัติการศึกษา และวุฒิบัตร
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

ทำนัด : นพ.นิพิฐ ชวลิตธิติกร