ตารางแพทย์

เลขใบอนุญาต ว.42877

พญ. ประพิมพ์ดาว คำดี

แพทย์สาขา: กุมารเวชกรรม

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
08:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

เลขใบอนุญาต ว.49041

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

แพทย์สาขา: เวชศาสตร์ทั่วไป

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
08:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:0008:00-17:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

เลขใบอนุญาต ว.47109

พญ.สุพิภัทฏิพร สิทธิศรี

แพทย์สาขา: สูตินรีเวชกรรม

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:00-16:00 09:00-16:00
09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

เลขใบอนุญาต ว.48962

พญ.ธนาภรณ์ แสงสว่าง

แพทย์สาขา: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
06:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

เลขใบอนุญาต ว.42704

นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย

แพทย์สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
06:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:0006:00-18:00

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888