แพ็กเกจ

แพ็กเกจ

พริ้นซ์ มากกว่ารักษา ปี 2 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ราคา 990 บาท

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ทุกเพศ ทุกวัย

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ

แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง(LC) 3 วัน 2 คืน 89000.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ สำหรับนิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ กายภาพบำบัดผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ คัดกรองมะเร็งปอด Low – Dose CT Scan

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่ง-ก่อนมีลูก แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพคุ๋รัก ก่อนแต่งงาน checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ผ่าคลอด เหมาจ่าย เริ่มต้น 39,000 บาท

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจภูมิแพ้ สำหรับเด็ก 27 รายการ ราคา 3,200 บาท