แพ็กเกจ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ คลอดเหมาจ่าย เริ่มต้น 29,000 บาท

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ เอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis/Golfer Elbow)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ นิ้วล็อก (Trigger finger)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ รองช้ำ (Plantar fasciitis)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ หมู่เฮาชาว office

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับอายุ 9-14 ปี)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ผ้าตัดมดลูกและปากมดลูก ออกทางหน้าท้อง

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ ( Sleep Test )

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ฝังยาคุมกำเนิด (สามารถคุมกำเนิดได้ 3 ปี)

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ( Ultrasound 4D )

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ฝังยาคุมกำเนิด / ถอดยาคุมกำเนิด

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ทุกเพศ ทุกวัย

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ

แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง(LC) 3 วัน 2 คืน 89000.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ใบรับรองแพทย์ สำหรับนิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ กายภาพบำบัดผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ คัดกรองมะเร็งปอด Low – Dose CT Scan

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่ง-ก่อนมีลูก แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพคุ๋รัก ก่อนแต่งงาน checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ checkup 2566

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ ตรวจภูมิแพ้ สำหรับเด็ก 27 รายการ ราคา 3,200 บาท