แพ็กเกจ ตรวจภูมิแพ้ สำหรับเด็ก 27 รายการ ราคา 3,200 บาท