แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง(LC) 3 วัน 2 คืน 89000.-