ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี สู่ครอบครัวพริ้นซ์ สกลนคร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

Share Post: