Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 7 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
โดยมีนายแพทย์สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนร่วมดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและนักศึกษา ทั้งหมดนี้ เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพ และเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง

Share Post: