Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประมวลภาพสุดน่ารัก คุณพ่อ-คุณแม่เตรียมพร้อมรับลูกน้อย ในกิจกรรม “Mother Class” Princ Hospital Sakon Nakhon ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร

โดยมีแพทย์หญิงศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนร่วมดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและนิสิต ทั้งหมดนี้ เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพ และเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง

Share Post: