Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ติดต่อเรา

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์แห่งที่ 13 และเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 3 ด้วยจุดเด่นของการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายทำให้มีประสิทธิภาพด้านการรักษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของชาวสกลนคร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 59 เตียง ที่ครอบคลุมบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรในระดับ ทุติยภูมิ 

ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรที่เข็มแข็งในจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนครได้รับการสนับสนุนที่ดี ทั้งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย และจังหวัดอื่น ๆ

“ไม่ต้องห่วง
ให้เราช่วยดูแล”