Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) ในที่ 19 พฤษภาคม 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC
ได้จัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 48 ท่าน
เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ให้สามารถปฏิบัติงานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด
และเพิ่มศักยภาพ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณภุชชงค์ บุญเสก เจ้าหน้าที่ เวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง มาให้ความรู้กับมูลนิธิ กู้ชีพ กูชีพกู้ภัย
.

  1. เมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร (เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร -ชุดเมตตา”)
  2. หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย ชุดอุทิศ (ศูนย์อุทิศ)
  3. ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลเชียงเครือ (กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร)
  4. ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย วายุ เทศบาลตำบลท่าแร่ (ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย วายุ เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
  5. มูลนิธิรัตนกตัญญู สกลนคร (มูลนิธิรัตนกตัญญู/ปู่ตูน ตำนานคนกู้ภัย)
  6. สมาคมกู้ภัยรวมใจฮางโฮง (สมาคมกู้ภัยร่วมใจฮางโฮง สกลนคร)

Share Post: